Phân ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông

Phân ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông

Phân ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông

 Tại phân ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông, sinh viên sẽ được tiếp xúc với các công nghệ xử lý thông tin và viễn thông. Sinh viên cũng được học về máy tính và mạng lưới máy tính, được đào tạo trở thành những kỹ sư nắm giữ vai trò trọng yếu tron cuộc cách mạng Công nghệ thông tin hiện nay. Phân ngành này đào tạo chuyên sâu trong các vấn đề về xử lý, lưu trữ và tuyền tín hiệu số thông qua Internet và mạng lưới máy tính. Ngoài ra, phân ngành này cũng nghiên cứu về các hệ thống khác nhau được tạo thành từ các mạch điện tử (IC, VLSI), cũng như việc áp dụng các kỹ thuật phần cứng và phần mềm để tạo thành các thiết bị tử. Các sinh viên trong phân ngành này được đào tạo hướng tới mục đích trở thành những kỹ sư hàng đầu có học thuật sâu rộng và khả năng giải quyết vấn đề, thành thạo những lý thuyết mới, kỹ thuật mô phỏng và các công nghệ tiên tiến. Những kỹ sư được đào tạo tại đây có thể cải tiến và ứng dụng các công nghệ xử lý thông tin tiên tiến nhất, xây dựng và thiết kế trong từng giai đoạn phát triển của cuộc bùng nổ Công nghệ thông tin hiện này.

Các phòng nghiên cứu

 • Phòng nghiên cứu xử lý thông tin thần kinh
 • Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
 • Phòng nghiên cứu đặc tính mạng
 • Phòng nghiên cứu xử lý thông tin hình ảnh
 • Phòng nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Phòng nghiên cứu hệ thống phi tuyến tính
 • Phòng nghiên cứu hình ảnh không gian 3D
 • Phòng nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng xử lý tín hiệu
 • 南部研
  Phòng nghiên cứu kỹ thuật thần kinh