Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Phân ngành Hệ thống năng lượng và Điều khiển tự động

GS /
Kiyoshi Ohishi
Phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển chuyển động
GS /
Jun-ichi Itoh
Phòng nghiên cứu điện-điện tử
GS /
Yushi Miura
PGS /
Toshimasa Miyazaki
Phòng nghiên cứu cơ điện tử
PGS /
Toru Sasaki
Phòng nghiên cứu động học Plasma
PGS /
Hitoshi Haga
Phòng nghiên cứu biến đổi năng lượng
Trợ lý GS /
Yuki Yokokura
Phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển chuyển động
Trợ lý GS /
Kazumasa Takahashi
Phòng nghiên cứu động học Plasma
Trợ lý GS /
Keisuke Kusaka
Phòng nghiên cứu điện-điện tử

Giáo viên cộng tác※Phân ngành chính:Phân ngành an toàn hạt nhân

GS /
Weihua Jiang
Phòng nghiên cứu công nghệ xung điện
PGS /
Takashi Kikuchi
Phòng nghiên cứu động học Plasma
Trợ lý GS /
Taichi Sugai
Phòng nghiên cứu công nghệ xung điện

Phân ngành Linh kiện điện tử và Quang điện tử

GS /
Kanji Yasui
Phòng nghiên cứu kỹ thuật bán dẫn
GS /
Akira Kawai
Phòng nghiên cứu thiết bị Nano-Micro
GS /
Hiroshi Ono
Phòng nghiên cứu ứng dụng quang học
GS /
Munehiro Kimura
Phòng nghiên cứu vật liệu tinh thể lỏng
PGS /
Tomoichiro Okamoto
Phòng nghiên cứu vật liệu điện-ceramics
PGS /
Ariyuki Kato
Phòng nghiên cứu kỹ thuật quang học và sóng cao tần Terahertz
PGS /
Kunihiko Tanaka
Phòng nghiên cứu vật liệu năng lượng mặt trời
PGS /
Takeya Unuma
Phòng nghiên cứu điện tử bán dẫn lượng tử
PGS /
Yasuhiro Tamayama
Phòng nghiên cứu siêu vật liệu
PGS /
Tomoyuki Sasaki
Phòng nghiên cứu thiết bị điều khiển sóng điện từ
PGS /
Tomoki Yamashita
Trợ lý GS /
Moritsugu Sakamoto
Phòng nghiên cứu ứng dụng quang học
Trợ lý GS /
Daiki Katsube
Phòng nghiên cứu vật liệu tinh thể lỏng

Giáo viên cộng tác※Phân ngành chính:Phân ngành an toàn hạt nhân

GS /
Hisayuki Suematsu
Viện nghiên cứu kỹ thuật mật độ năng lượng cao

Phân ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông

GS /
Yasuhiro Wada
Phòng nghiên cứu xử lý thông tin thần kinh
GS /
Kenji Nakagawa
Phòng nghiên cứu đặc tính mạng
GS /
Masahito Nakagawa
Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
GS /
Masahiro Iwahashi
Phòng nghiên cứu xử lý thông tin hình ảnh
PGS /
Kazuhide Yamamoto
Phòng nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên
PGS /
Tadashi Tsubone
Phòng nghiên cứu hệ thống phi tuyến tính
PGS /
Tomohiro Yendo
Phòng nghiên cứu hình ảnh không gian 3D
PGS /
Yasunori Sugita
Phòng nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng xử lý tín hiệu
PGS /
Isao Nambu
Phòng nghiên cứu kỹ thuật thần kinh
PGS /
Kohei Watabe
Phòng nghiên cứu đặc tính mạng
Trợ lý GS /
Manabu Hakusei
Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
Trợ lý GS /
Naoki Wadamori
Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
Trợ lý GS /
Chikara Kanesaki
Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
Trợ lý GS /
Ryosuke Harakawa
Phòng nghiên cứu xử lý thông tin hình ảnh

Trung tâm cố vấn kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật /
Hideyuki Toyota
Phòng nghiên cứu vật liệu tinh thể lỏng
Nhân viên kỹ thuật /
Akio Shida
Viện nghiên cứu kỹ thuật mật độ năng lượng cao
Nhân viên kỹ thuật /
Kohei Noda
Phòng nghiên cứu ứng dụng quang học
Nhân viên kỹ thuật /
Kentaro Yamaura
Phòng nghiên cứu xử lý thông tin hình ảnh
Nhân viên kỹ thuật /
Tetsu Tanaka
Phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển chuyển động