Phân ngành Linh kiện điện tử và Quang điện tử

Phân ngành Linh kiện điện tử và Quang điện tử

Phân ngành Linh kiện điện tử và Quang điện tử

 Tại phân ngành Linh kiện điện tử và Quang điện tử, sinh viên sẽ được học tập các vấn đề cơ bản liên quan đến vật liệu của linh kiện điện tử (chất bán dẫn, nam châm, chất siêu dẫn, chất điện môi và tinh thể lỏng), sóng điện từ và sóng ánh sáng. Các sinh viên cũng được tiếp xúc và nắm vững các công nghệ tiên tiến liên quan đến các thiết bị bán dẫn, quang điện tử tích hợp trong các ngành công nghiệp lớn hiện nay. Ngoài ra, các sinh viên cũng được đào tạo trở thành những kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm, nắm giữ các công nghệ một cách hệ thống hóa để phát triển các hợp chất mới hỗ trợ cho các thiết bị điện tử.

Các phòng nghiên cứu

  • Phòng nghiên cứu vật liệu năng lượng mặt trời
  • Phòng nghiên cứu ứng dụng quang học
  • Phòng nghiên cứu thiết bị điều khiển sóng điện từ
  • Phòng nghiên cứu vật liệu điện-ceramics
  • Phòng thí nghiệm công nghệ điện tử nano
  • Phòng nghiên cứu kỹ thuật quang học và sóng cao tần Terahertz
  • Phòng thí nghiệm thiết bị bề mặt
  • Phòng nghiên cứu siêu vật liệu
  • Phòng nghiên cứu Tính toán khoa học Vật liệu
  • Viện nghiên cứu kỹ thuật mật độ năng lượng cao