Phân ngành Hệ thống năng lượng và Điều khiển tự động

Phân ngành Hệ thống năng lượng và Điều khiển tự động

Phân ngành Hệ thống năng lượng và Điều khiển tự động

 Tại phân ngành Hệ thống năng lượng và Điều khiển tự động, các sinh viên sẽ được đào tạo trở thành những kỹ sư hang đầu với các kỹ năng học thuật cơ bản, khả năng giải quyết các vấn đề và làm chủ các công nghệ thực tiễn và tiên tiến nhất trong các mảng phần cứng, phần mềm cũng như là vận chuyển, lưu trữ năng lượng. Phân ngành này cũng đào tạo các kỹ sư có thể điều khiển và áp dụng những hệ thống kể trên (trong khi tính toán đến vấn đề môi trường toàn cầu), với trọng tâm là hỗ trợ  và tối ưu hóa các nguồn năng lượng để thúc đẩy sự vận động của xã hội trong hiện tại và tương lai.

Các phòng nghiên cứu

 • Phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển chuyển động
 • Phòng nghiên cứu động học Plasma
 • Phòng nghiên cứu điện-điện tử
 • Phòng nghiên cứu cơ điện tử
 • Phòng nghiên cứu biến đổi năng lượng
 • Phòng nghiên cứu công nghệ xung điện
 • Phòng nghiên cứu Kỹ thuật điện
 • 日高研
  Phòng thí nghiệm Hệ thống Động cơ Tiên tiến
 • Phòng thí nghiệm chuyển đổi năng lượng tiên tiến