Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Phân ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông

GS /
Masahito Nakagawa
Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
GS /
Masahiro Iwahashi
Phòng thí nghiệm thông tin truyền thông và hình ảnh
GS /
Tadashi Tsubone
Phòng nghiên cứu hệ thống phi tuyến tính
GS /
Tomohiro Yendo
Phòng nghiên cứu hình ảnh không gian 3D
PGS /
Yasunori Sugita
Phòng nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng xử lý tín hiệu
PGS /
Isao Nambu
Phòng thí nghiệm công nghệ thông tin não
PGS /
Kohei Watabe
Phòng nghiên cứu Mạng truyền thông
PGS /
Akiko Manada
Phòng thí nghiệm cấu trúc trình tự dữ liệu
Trợ lý GS /
Manabu Hakusei
Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
Trợ lý GS /
Naoki Wadamori
Phòng nghiên cứu toán học hỗn loạn (chaos) và thông tin phân mảnh (fractals)
Trợ lý GS /
Ryosuke Harakawa
Phòng thí nghiệm thông tin truyền thông và hình ảnh

Phân ngành Hệ thống năng lượng và Điều khiển tự động

GS /
Kiyoshi Ohishi
Phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển chuyển động
GS /
Jun-ichi Itoh
Phòng nghiên cứu điện-điện tử
GS /
Yushi Miura
Phòng nghiên cứu Kỹ thuật điện
GS /
Toshimasa Miyazaki
Phòng nghiên cứu cơ điện tử
PGS /
Toru Sasaki
Phòng nghiên cứu động học Plasma
PGS /
Hitoshi Haga
Phòng nghiên cứu biến đổi năng lượng
PGS /
Yuki Yokokura
Phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển chuyển động
PGS /
Yuki Hidaka
Phòng thí nghiệm Hệ thống Động cơ Tiên tiến
PGS /
Keisuke Kusaka
Phòng thí nghiệm chuyển đổi năng lượng tiên tiến
Trợ lý GS /
Kazumasa Takahashi
Phòng nghiên cứu động học Plasma
Trợ lý GS /
TRAN PHUONG THAO
Phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển chuyển động
Trợ lý GS /
Hiroki Watanabe
Phòng nghiên cứu điện-điện tử

Giáo viên cộng tác※Phân ngành chính:Phân ngành an toàn hạt nhân

GS /
Weihua Jiang
Phòng nghiên cứu công nghệ xung điện
PGS /
Takashi Kikuchi
Phòng nghiên cứu động học Plasma
Trợ lý GS /
Taichi Sugai
Phòng nghiên cứu công nghệ xung điện

Phân ngành Linh kiện điện tử và Quang điện tử

GS /
Hiroshi Ono
Phòng nghiên cứu ứng dụng quang học
GS /
Munehiro Kimura
Phòng thí nghiệm thiết bị bề mặt
GS /
Kunihiko Tanaka
Phòng nghiên cứu vật liệu năng lượng mặt trời
PGS /
Tomoichiro Okamoto
Phòng nghiên cứu vật liệu điện-ceramics
PGS /
Ariyuki Kato
Phòng nghiên cứu kỹ thuật quang học và sóng cao tần Terahertz
PGS /
Takeya Unuma
Phòng thí nghiệm công nghệ điện tử nano
PGS /
Yasuhiro Tamayama
Phòng nghiên cứu siêu vật liệu
PGS /
Tomoyuki Sasaki
Phòng nghiên cứu thiết bị điều khiển sóng điện từ
PGS /
Tomoki Yamashita
Phòng nghiên cứu Tính toán khoa học Vật liệu
Trợ lý GS /
Moritsugu Sakamoto
Phòng nghiên cứu ứng dụng quang học
Trợ lý GS /
Ayaka Kanai
Phòng nghiên cứu vật liệu năng lượng mặt trời

Giáo viên cộng tác※Phân ngành chính:Phân ngành an toàn hạt nhân

GS /
Hisayuki Suematsu
Viện nghiên cứu kỹ thuật mật độ năng lượng cao

Trung tâm cố vấn kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật /
Hideyuki Toyota
Phòng nghiên cứu vật liệu năng lượng mặt trời
Nhân viên kỹ thuật /
Akio Shida
Viện nghiên cứu kỹ thuật mật độ năng lượng cao
Nhân viên kỹ thuật /
Kohei Noda
Phòng nghiên cứu ứng dụng quang học
Nhân viên kỹ thuật /
Kentaro Yamaura
Phòng thí nghiệm thông tin truyền thông và hình ảnh
Nhân viên kỹ thuật /
Tetsu Tanaka
Phòng nghiên cứu động học Plasma
Nhân viên kỹ thuật /
Yuta Yoshida
Phòng nghiên cứu cơ điện tử
Nhân viên kỹ thuật /
Toshiki Kusano
Phòng thí nghiệm công nghệ thông tin não